Thông báo từ sở

Các thông báo từ sở giáo dục thành phố Hồ Chí Minh
 1. Thông báo số 1: Về triển khai tập huấn bài tập thể dục buổi sáng và thể dục giữa giờ năm học 2019-2020 (danh sách đơn vị chưa đăng ký) - Phòng Chính trị tư tưởng
 2. Hướng dẫn cập nhật, rà soát, bổ sung, phổ biến văn bản quy phạm pháp luật, quy định mới - Phòng Chính trị tư tưởng
  Tiếp tục giáo dục ý thức tuân thủ, chấp hành pháp luật nâng cao nhận thức về pháp luật của từng cán bộ quản lý, nhà giáo, học sinh-sinh viên trong cơ quan, đơn vị; tăng cường hiệu quả phổ biến, giáo dục pháp luật
 3. Về việc triển khai thực hiện Hội thi “Trường học Xanh” năm học 2019-2020 - Phòng Chính trị tư tưởng
  Thực hiện Kế hoạch Liên Sở số 8197/KHLS-STNMT-SGDĐT ngày 27 tháng 9 năm 2019 giữa Sở Tài nguyên và Môi trường và Sở Giáo dục và Đào tạo về tổ chức Hội thi “Trường học Xanh” năm 2019 - 2020 dành cho trường học ở tất cả các cấp: Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở, Trung học phổ thông và các Trung tâm giáo dục thường xuyên trên địa bàn thành phố; Sở Giáo dục và Đào tạo thông tin đến thủ trưởng đơn vị về thời gian, nội dung thực hiện Hội thi “Trường học Xanh” năm học 2019-2020.
 4. Về triển khai một số biện pháp tuyên truyền hành vi vi phạm về tiếng ồn. - Phòng Chính trị tư tưởng
 5. (NHẮC LẠI) Thông báo số 2: Hội diễn văn nghệ Ngành Giáo dục và Đào tạo thành phố năm học 2019 - 2020 - Phòng Chính trị tư tưởng
 6. Về chi quà tết Canh Tý năm 2020 chi CBCCVC tại các đơn vị công lập trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo (Kính gửi: Hiệu trưởng các trường công lập, Giám đốc trung tâm giáo dục thường xuyên trực thuộc Sở, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc) - Phòng KHTC
 7. Khẩn: Báo cáo số lượng học sinh, giáo viên và trang bị bộ môn Giáo dục Quốc phòng và An ninh - Phòng Trung Học
 8. Về nhận Phiếu đánh giá, phân loại kết quả công tác của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập quý 4/2019 - Phòng TCCB
 9. Kế hoạch Tổ chức vòng chung kết Festival bơi lội học sinh thành phố Hồ Chí Minh lần thứ XII, năm học 2019-2020 - Phòng Chính trị tư tưởng
 10. (Nhắc lại) Về tham dự Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc lần thứ X năm 2020 (bổ sung 3 môn: Điền kinh, Bóng đá, Bóng chuyền) - Phòng Chính trị tư tưởng

TRƯỜNG THPT QUỐC TRÍ
Địa Chỉ : 313 Nguyễn Văn Luông, P12, Q6, Tp.HCM
Điện Thoại : (08) 37515213 - 37515179
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.