Thông báo từ sở

Các thông báo từ sở giáo dục thành phố Hồ Chí Minh
 1. Về thông báo nhập học lớp bồi dưỡng kiến thức QLNN Chương trình Chuyên viên năm 2020 (đợt 1) - Phòng TCCB
 2. Kế hoạch thực hiện công tác dân vận của chính quyền và quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2020 Ngành Giáo dục và Đào tạo Thành phố - Phòng Chính trị tư tưởng
  Kế hoạch thực hiện công tác dân vận của chính quyền và quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2020 Ngành Giáo dục và Đào tạo Thành phố
 3. Về việc phổ biến và hướng dẫn khai báo sức khỏe tự nguyện để phòng, chống dịch Covid-19 - Phòng Chính trị tư tưởng
 4. Tạm ngưng đánh giá ngoài tại các cơ sở giáo dục. - Phòng Khảo Thí & KĐCLGD
 5. Thông báo về việc khai báo y tế toàn dân - VP Công Đoàn
 6. [Có điều chỉnh] V/v báo cáo sơ kết 02 năm thực hiện chính sách chi thu nhập tăng thêm theo Nghị quyết số 03/2018/NQ-HĐND ngày 16 tháng 3 năm 2018 của Hội đồng nhân dân Thành phố. - Phòng TCCB
 7. Về thông báo nhập học lớp bồi dưỡng nghiệp vụ văn thư - lưu trữ năm 2020 - Phòng TCCB
 8. Về cử công chức, viên chức tham dự lớp bồi dưỡng, ôn tập và thi đánh giá năng lực tiếng Anh bậc 2 và bậc 3 theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dành cho Việt Nam năm 2020 (do Sở Nội vụ tổ chức) - Phòng TCCB
 9. Kế hoạch hưởng ứng đợt thi đua 200 ngày Chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. - VP Công Đoàn
 10. Về thông báo nhập học lớp bồi dưỡng kiến thức QLNN Chương trình Cán sự năm 2020 - Phòng TCCB

TRƯỜNG THPT QUỐC TRÍ
Địa Chỉ : 313 Nguyễn Văn Luông, P12, Q6, Tp.HCM
Điện Thoại : (08) 37515213 - 37515179
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.