Thông báo từ sở

Các thông báo từ sở giáo dục thành phố Hồ Chí Minh
 1. Lịch thi chứng chỉ tiếng Anh TOEFL năm 2020 - TTNN&TH
 2. Lịch thi chứng chỉ tiếng Anh của trường Đại học Cambridge năm 2020 - TTNN&TH
 3. Về chế độ đối với nhân viên hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP - Phòng TCCB
 4. Về việc tham dự Hội thảo triển khai dự án “Hành trang an toàn” năm học 2019 – 2020 và tập huấn giáo viên. - Phòng Chính trị tư tưởng
 5. NHẮC LẠI: Về báo cáo tình hình quản lý học sinh, sinh viên bán trú, nội trú năm học 2019 - 2020 - Phòng Chính trị tư tưởng
 6. Nhắc lại về việc cập nhật dữ liệu nhân sự trên hệ thống quản lý hồ sơ nhân sự trực tuyến ePMIS năm học 2019 - 2020 - Phòng TCCB
 7. Thông báo kết quả lớp tập huấn Chương trình phổ cập bơi an toàn và phòng chống đuối nước cho học sinh (danh sách đính kèm) - Phòng Chính trị tư tưởng
 8. Kế hoạch thi thiết kế tập san, vẽ tranh tuyên truyền phòng chống ma túy và HIV/AIDS dành cho học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông, năm học 2019 – 2020 - Phòng Chính trị tư tưởng
  Đối tượng tham gia: Học sinh tại các cơ sở giáo dục công lập và ngoài công lập trên địa bàn thành phố, gồm các trường: THCS, THPT, TTGDNN-GDTX, TTGDTX.
 9. Về bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp - Phòng TCCB
 10. Về công tác tổ chức và báo cáo các hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa cho học sinh tại các trường học trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. - Phòng Chính trị tư tưởng

TRƯỜNG THPT QUỐC TRÍ
Địa Chỉ : 313 Nguyễn Văn Luông, P12, Q6, Tp.HCM
Điện Thoại : (08) 37515213 - 37515179
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.