Nội Quy Chung

Nhằm chấn chỉnh đạo đức, nề nếp, tác phong của học sinh trong nhà trường , giúp các em có ý thức trong học tập cũng như trong sinh hoạt. BGH đề ra nội quy của nhà trương như sau:

Xem thêm: Nội Quy Chung

TRƯỜNG THPT QUỐC TRÍ
Địa Chỉ : 313 Nguyễn Văn Luông, P12, Q6, Tp.HCM
Điện Thoại : (08) 37515213 - 37515179
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.