Văn bản từ sở

Các văn bản từ sở giáo dục thành phố Hồ Chí Minh
  1. Kế hoạch thực hiện công tác dân vận của chính quyền và quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2020 Ngành Giáo dục và Đào tạo Thành phố - Phòng Chính trị tư tưởng
  2. Kế hoạch Chuyên đề: Đẩy mạnh phòng, chống bạo hành trẻ trong các cơ sở giáo dục mầm non. - Phòng Mầm Non
  3. (KHẨN) Về tạm hoãn tổ chức các hoạt động. - VP Đảng Ủy
  4. Về kéo dài thời gian nghỉ học của học sinh, sinh viên, học viên thành phố do dịch bệnh Covid-19 - Văn Phòng Sở
  5. Về tạm thời ngưng hoạt động các cơ sở dịch vụ và hạn chế tụ tập đông người để phòng, chống dịch Covid-19 - Văn Phòng Sở
  6. Về tạm dừng mọi hoạt động hội họp trên 20 người. - VP Đảng Ủy
  7. Kế họach phát động phong trào thi đua ngành Giáo dục và Đào tạo năm 2020 - Văn Phòng Sở
  8. Kế hoạch hưởng ứng đợt thi đua 200 ngày Chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. - VP Công Đoàn
  9. Về ngưng tất cả các hoạt động tập trung học sinh, học viên và tạm ngưng nhận hồ sơ đăng ký cấp phép hoạt động các loại hình dịch vụ giáo dục thuộc quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo - Văn Phòng Sở
  10. Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2020 Ngành Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh - Phòng Chính trị tư tưởng

TRƯỜNG THPT QUỐC TRÍ
Địa Chỉ : 313 Nguyễn Văn Luông, P12, Q6, Tp.HCM
Điện Thoại : (08) 37515213 - 37515179
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.