Văn bản từ sở

Các văn bản từ sở giáo dục thành phố Hồ Chí Minh
  1. Về thực hiện báo cáo thành tích đề nghị khen cao năm học 2017-2018 - Văn Phòng Sở
  2. Về dự kiến đánh giá - xếp loại hoạt động công đoàn cơ sở năm học 2018 - 2019. - VP Công Đoàn
  3. Hướng dẫn tổ chức Hội nghị tuyên dương nhà giáo, người lao động có thành tích xuất sắc trong phong trào "Lao động giỏi, Lao động sáng tạo" và Chương trình "Đồng hành cùng cơ sở giáo dục ngoài công lập" năm học 2018-2019. - VP Công Đoàn
  4. Về việc thực hiện yêu cầu giải trình theo quy định tại Nghị định số 90/2013/NĐ-CP ngày 08/08/2013 của Chính phủ - Văn Phòng Sở
  5. Về việc hồ sơ sáng kiến năm học 2018-2019 - Văn Phòng Sở
  6. Kết quả Hội thi "Người tuyên truyền pháp luật giỏi" Ngành Giáo dục và Đào tạo Thành phố năm 2018 - VP Công Đoàn
  7. Về kế hoạch tập huấn giáo viên tham gia dự án YouthSpark năm học 2018-2019. - TTTT&CTGD
  8. Hướng dẫn tổ chức biểu dương tập thể, cá nhân thực hiện tốt học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và biểu dương "Người tốt, việc tốt" năm 2019 - VP Công Đoàn
  9. Về hồ sơ thi đua cuối năm học 2018-2019 - Văn Phòng Sở
  10. Kế hoạch tổ chức các hoạt động 50 năm thực hiện Di chức Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 - 2019) - VP Công Đoàn

TRƯỜNG THPT QUỐC TRÍ
Địa Chỉ : 313 Nguyễn Văn Luông, P12, Q6, Tp.HCM
Điện Thoại : (08) 37515213 - 37515179
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.