Văn bản từ sở

Các văn bản từ sở giáo dục thành phố Hồ Chí Minh
  1. Về tiếp tục đẩy mạnh công tác truyền thông giáo dục và đào tạo - Văn Phòng Sở
  2. Kế hoạch triển khai chương trình giáo dục phổ thông - Văn Phòng Sở
  3. Chỉ thị về nhiệm vụ và giải pháp năm học 2019-2020 của Ngành Giáo dục - Văn Phòng Sở
  4. Về đăng ký danh hiệu thi đua Công đoàn năm học 2019 - 2020 - VP Công Đoàn
  5. Thủ tục cấp, gia hạn giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm (có nội dung thuộc chương trình trung học phổ thông hoặc thuộc nhiều chương trình nhưng có chương trình cao nhất là chương trình trung học phổ thông) - Phòng TCCB
  6. Hướng dẫn nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2019-2020 - Phòng Trung Học
  7. Kế hoạch tổ chức Hội nghị Tổng kết năm học 2018-2019 & Triển khai nhiệm vụ năm học 2019-2020 - Văn Phòng Sở
  8. ĐƠN ĐỀ NGHỊ PHÚC KHẢO ĐIỂM BÀI THI kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2019 - Phòng Khảo Thí & KĐCLGD
  9. Quyết định về ban hành Kế hoạch thời gian năm học 2019-2020 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên tại thành phố Hồ Chí Minh - Văn Phòng Sở
  10. Kế hoạch trao Học bổng "Nguyễn Đức Cảnh" Ngành Giáo dục và Đào Tạo Thành phố lần thứ XVII, năm học 2019 - 2020 - VP Công Đoàn

TRƯỜNG THPT QUỐC TRÍ
Địa Chỉ : 313 Nguyễn Văn Luông, P12, Q6, Tp.HCM
Điện Thoại : (08) 37515213 - 37515179
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.