TUYỂN SINH LỚP 10 NĂM HỌC 2024 & 2025 – HÌNH THỨC HỌC 2 BUỔI | BÁN TRÚ | NỘI TRÚ

Trường THPT Quốc Trí tuyển sinh lớp 10 năm học 2024-2025. Hình thức học Hai buổi – Bán Trú – Nội Trú. Chỉ tiêu và Phương thức tuyển sinh lớp 10 – Số lượng: 400 chỉ tiêu lớp 10 (dự kiến, có thể đóng danh sách sớm)Hình thức xét tuyển:– Xét học bạ THCS– Xét điểm kỳ … Continue reading TUYỂN SINH LỚP 10 NĂM HỌC 2024 & 2025 – HÌNH THỨC HỌC 2 BUỔI | BÁN TRÚ | NỘI TRÚ