QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 12 NĂM HỌC 2024 – 2025

Ngày 5/1, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn đã ký Quyết định số 88/QĐ-BGDĐT phê duyệt sách giáo khoa lớp 12 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông.

Theo quyết định được phê duyệt, có 39 sách giáo khoa của các môn học, hoạt động giáo dục dành cho học sinh lớp 12 sẽ được sử dụng trong các cơ sở giáo dục phổ thông từ năm học tới. Đây là các sách giáo khoa mới được biên soạn theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Theo Thông tư 27/2023/TT-BGDĐT ngày 28/12/2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định việc lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông, Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa của cơ sở giáo dục (Hội đồng) do Hiệu trưởng cơ sở giáo dục hoặc Giám đốc trung tâm giáo dục thường xuyên, Giám đốc trung tâm giáo dục nghề nghiệp – giáo dục thường xuyên, người đứng đầu các cơ sở giáo dục thực hiện chương trình giáo dục phổ thông, chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học cơ sở và cấp trung học phổ thông (người đứng đầu) thành lập, giúp người đứng đầu cơ sở giáo dục tổ chức lựa chọn sách giáo khoa. 

Mỗi cơ sở giáo dục thành lập 01 Hội đồng. Đối với cơ sở giáo dục có nhiều cấp học, mỗi cấp học thành lập 01 (một) Hội đồng.

Hội đồng bao gồm: Người đứng đầu, cấp phó người đứng đầu; tổ trưởng tổ chuyên môn, nhóm chuyên môn, phòng chuyên môn, đại diện giáo viên, đại diện Ban đại diện cha mẹ học sinh của cơ sở giáo dục. 

Số lượng thành viên Hội đồng là số lẻ, tối thiểu là 11 người. Đối với cơ sở giáo dục có quy mô dưới 10 lớp, số lượng thành viên Hội đồng tối thiểu là 05 người;

Cơ cấu Hội đồng bao gồm: Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Thư kí và các ủy viên Hội đồng. Chủ tịch Hội đồng là người đứng đầu; trong trường hợp người đứng đầu không được tham gia Hội và các trường hợp vắng mặt vì lý do bất khả kháng thì Chủ tịch Hội đồng là cấp phó của người đứng đầu. Phó Chủ tịch Hội đồng là cấp phó của người đứng đầu hoặc tổ trưởng tổ chuyên môn. Thư kí Hội đồng được chọn trong số các ủy viên Hội đồng.

Chi tiết xem văn bản dưới đây:

Quyet_dinh_so_4338_BGDDT_phe_duyet_danh_muc_SGK_lop_9_f47ed

TRƯỜNG THCS & THPT QUỐC TRÍ (thành lập năm 2009)

Địa chỉ: 307 – 313 Nguyễn Văn Luông, Quận 6, TP HCM

Hotline: 0868472168 – 0868901768

Website: TRƯỜNG QUỐC TRÍ ĐẠT KIỂM ĐỊNH GIÁO DỤC CẤP ĐỘ 1

Facebook: https://www.facebook.com/thptquoctri

 

đăng ký tuyển sinh

Quý phụ huynh, học sinh vui lòng để lại thông tin bên dưới để được trường liên hệ về hồ sơ, các thông tin chi tiết về chương trình đào tạo, chi phí và nội quy của trường.